ทำไม? ต้องสอบ O-NET


O-NET เป็นการจัดสอบขั้นพื้นฐานของนั…

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67


โรงเรียนแสนสุข ได้เป็นตัวแทนระดับภา…

อ่านเพิ่มเติม...